Вентили (Valves)

> Притосочни вентили ( Pressure valves )

> Вентили за проток ( Flow valves )

> Коаксијални вентили ( Coaxial valves )

> Пропорционални вентили ( Proportional valves )

> Насочни вентили со хидраулично функционирање ( Directional valves hydraulically operated )

> Насочни вентили со мануелно функционирање ( Directional valves manually operated )

> Насочни вентили со соленоидно функционирање ( Directional valves solenoid operated )

> Slip-in cartridge valves (logics)