Сензори

Сензорите на Hydac се поделени во следниве групи :

> Сензори за притисок                                                    > Сензори за растојание

> Температурни сензори                                                 > Сензори за проток

> Сензори за ниво                                                           > Сензори за поместување

Сензори за ротација                                                      > Сензори за состојба на масло

> Сензори за количество на загадување                             > Акцесоари за сензори  

 

Hydac Sensors - Macedonia                                                                                              Хидак Сензори - Македонија